Trung Tâm Phật
Giáo Vạn Hạnh

[ Log In ]
Skip Navigation LinksTrang Vạn Hạnh
9/30/2017 (6:00 trưa): LỄ HỘI TRUNG THU; 10/8/2017 (11:00 sáng): LỄ HÚY KỴ GIÁC LINH H. T. THÍCH MÃN GIÁC; 10/29/2017 (6:30 trưa): TIỆC VUI SINH NHỰT BIẾT ƠN CHA MẸ; 9/22/2017 (9:00 sáng - 6:00 trưa): Khoá Tu Mùa Thu Giác Ngộ Vô Thường do Hòa Thượng Thích Phước Tịnh và Đại Đức Thích Quảng Phú hướng dấn; 11/5/2017 (9:00 sáng - 10:30 a.m): LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - TỤNG KINH THẦN LỰC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM; 11/5/2017 (11:00 sáng): LỄ VÍA ĐỨC BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM - KÍNH LỄ KỶ NIỆM BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM; 11/26/2017 (11:00 sáng): LỄ RẰM THÁNG 10 (HẠ NGUYÊN); 12/10/2017 (11:00 sáng): LỄ HIỆP KỴ GIÁC LINH CHƯ TÔN H. T. • HÒA THƯỢNG THÍCH BỬU HUỆ • HÒA THƯỢNG THÍCH THIỀN TÂM • HÒA THƯỢNG THÍCH THIÊN ÂN; 12/31/2017 (9:00 sáng - 10:00 a.m): ĐẠI LỄ KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - TỤNG KINH A DI ĐÀ; 12/31/2017 (11:00 sáng): ĐẠI LỄ KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ - KÍNH LỄ KỶ NIỆM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ; 9/23/2017 (7:00 tối): LỄ TỤNG KINH CẦU NGUYỆN; 9/30/2017 (7:00 tối): LỄ SÁM HỐI & LỄ TỤNG KINH CẦU NGUYỆN; 10/7/2017 (9:00 sáng - 5:00 trưa): NGÀY TU BÁT QUAN TRAI; 10/7/2017 (7:00 tối): LỄ SÁM HỐI & LỄ TỤNG KINH CẦU NGUYỆN; 10/14/2017 (7:00 tối): LỄ TỤNG KINH CẦU NGUYỆN
 
Chào Đón Đến Trung Tâm Vạn Hạnh
 
Trung Tâm Vạn Hạnh Kính Chúc Tất Cả Các Bạn Đọc Luôn An Lạc.
 


 
 
Sự Kiện Sắp Tới
9/23/2017
LỄ TỤNG KINH CẦU NGUYỆN
      7:00 tối
9/30/2017
LỄ HỘI TRUNG THU
      6:00 trưa
9/30/2017
LỄ SÁM HỐI & LỄ TỤNG KINH CẦU NGUYỆN
      7:00 tối
10/7/2017
LỄ SÁM HỐI & LỄ TỤNG KINH CẦU NGUYỆN
      7:00 tối
10/7/2017
NGÀY TU BÁT QUAN TRAI
      9:00 sáng - 5:00 trưa
 
Xem lịch
 
Tin Tức Mới
TẾT TRUNG THU (Download Thư Mời)
 
Trang Web Chùa Khác
Mắt Thương Nhìn Đời
Văn Hóa Phật Giáo
 


In other words, the next few months, in the swiss replica watches waters around the Korean replica watches uk Peninsula, there may be double aircraft carrier or even rolex replica three aircraft carrier at the same time the situation. If it really formed three aircraft carrier battle group, then it is a combat formation.