Trung Tâm Phật
Giáo Vạn Hạnh

[ Log In ]
Skip Navigation LinksTrang Vạn Hạnh > Lễ Sám Hối Hồng Danh
Chương Trình Lễ Sám Hối Hồng Danh -   2018:  
 
  7:00 chiều, Thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 11 Năm 2018
  7:00 chiều, Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng 11 Năm 2018
  7:00 chiều, Thứ Bảy, Ngày 8 Tháng 12 Năm 2018
  7:00 chiều, Thứ Bảy, Ngày 22 Tháng 12 Năm 2018
 
 


In other words, the next few months, in the swiss replica watches waters around the Korean replica watches uk Peninsula, there may be double aircraft carrier or even rolex replica three aircraft carrier at the same time the situation. If it really formed three aircraft carrier battle group, then it is a combat formation.