Trung Tâm Phật
Giáo Vạn Hạnh

[ Log In ]
Skip Navigation LinksTrang Vạn Hạnh > Lễ Sám Hối Hồng Danh
Chương Trình Lễ Sám Hối Hồng Danh -   2017:  
 
  7:00 chiều, Thứ Bảy, Ngày 4 Tháng 11 Năm 2017
  7:00 chiều, Thứ Bảy, Ngày 18 Tháng 11 Năm 2017
  7:00 chiều, Thứ Bảy, Ngày 9 Tháng 12 Năm 2017
  7:00 chiều, Thứ Bảy, Ngày 23 Tháng 12 Năm 2017
 
 


In other words, the next few months, in the swiss replica watches waters around the Korean replica watches uk Peninsula, there may be double aircraft carrier or even rolex replica three aircraft carrier at the same time the situation. If it really formed three aircraft carrier battle group, then it is a combat formation.