Trung Tâm Phật
Giáo Vạn Hạnh

[ Log In ]
Skip Navigation LinksTrang Vạn Hạnh > Dâng Sớ Cầu Siêu
Mẫu Xin Dâng Sớ Cầu Siêu
 
LƯU Ý: Bản danh sách này sẽ lưu giữ cầu nguyện thường xuyên tại chùa. Xin quý Phật Tử viết họ tên và ghi dấu rõ ràng. Nếu tên nhiều hơn những ô đã
            gạch thì xin quý vị bấm vào nút Cộng Thêm phía sau ô cuối
Download form in   or 
 
Họ Tên Gia Chủ: 
Số Nhà và Tên Đường: 
Thành Phố: 
  Tiểu Bang:    ZipCode: 
Điện Thoại: 
 
  Họ Tên Hương Linh Pháp Danh Ngày Mất Tuổi Thọ
1
2
3
4
5
6
Cộng Thêm
 
 


In other words, the next few months, in the swiss replica watches waters around the Korean replica watches uk Peninsula, there may be double aircraft carrier or even rolex replica three aircraft carrier at the same time the situation. If it really formed three aircraft carrier battle group, then it is a combat formation.